O autorovi: Joža Uprka

Narodil se 25. 10. 1861 v Kněždubě na Moravě a zemřel 12. 1. 1940 v Hroznové Lhotě. Malíř, grafik. Chodil do školy ve Strážnici, ale jen do kvarty. Pak se přihlásil do Olomouce na "německý učitelský ústav", odkud ale přešel na olomoucké Slovanské gymnázium. Po dokončení gymnázia, pokračoval ve studiích na pražské a poté i na mnichovské akademii. Během studií založil spolu s dalšími akademiky spolek "Škréta", jeho hlavní náplní bylo pořádat výstavy, přednášky a sbližovat se se slovanskými studenty. Od dubna 1885 byl Joža Uprka předsedou spolku. Začali vydávat i vlastní časopis nazvaný "Paleta". Po studiích se vrátil do svého rodného kraje kolem Hroznové Lhoty. Tady taky vzniklo jeho rozsáhlé dílo. Uprkova tvorba vycházela z jeho rodného kraje, se slavnostmi, zvyky, obřady i každodenním životem zdejšího lidu. Obdivoval se kráse lidových krojů. V roce 1894 dokončoval velký obraz "Pouť u svatého Antonínka" a začal pracovat na svém později neslavnějším obraze "Jízda králů". Tomu však předcházelo mnoho akvarelových i olejových studií, což ho finančně značně vyčerpávalo. Přátelé ho ale v práci podporovali. Radili mu, aby svůj obraz "Pouť u svatého Antoníka" vystavil v Praze v Topičově salónu, neboť rok předtím získal právě tento obraz vysoké ocenění na Salónu pařížském - Mention honorable. Obrazu si všiml velký znalec umění, švýcarský publicista William Ritter, který pak o moravském umělci psal ve švýcarských, francouzských, německých, italských i anglických časopisech. Nakonec, roku 1895, udělila Česká akademie Jožovi Uprkovi druhou zlatou výroční medaili, za obraz "Pouť u svatého Antonínka". Roku 1897 namaloval Uprka svůj nejznámější obraz, "Jízdu králů", a to hned ve dvojím zpracování. Druhá verze je odborníky oceňována jako jeho nejzdařilejší dílo. (www.hroznovalhota.cz)

Aukce s autorem - Joža Uprka

Načítám, prosím vydržte...